MT4
API跟单系统

本地API跟单系统
可以跨平台跟单,无需打开MT4软件
让多账户管理更得心应手
新增浮亏跟单功能
满足更多跟单需求
轻松驾驭多种跟单形式
自动修改观摩密码功能
每天固定时间自动修改观摩密码
可以放心对外展示观摩
无需担心被人偷偷跟单
可添加最新MT4服务器
           解析最新服务器(servers)
               批量导入新的平台服务器
       可手动添加平台服务器IP地址来登录
                   API跟单系统免费了

      即日起API跟单系统针对所有用户免费使用一年,有需要的朋友可直接联系客服获得免费授权!!!
扫码注册代理
  高返佣起步
GMI平台官网直招代理,可永久免费使用本站所有EA策略及API跟单系统
咨询服务
 
 

                  在线客服

                       2548896372

                          微信客服

                  客服.png